You are currently viewing Jak zadeklarować narodowość śląską i język śląski w Spisie Powszechnym 2021?

Jak zadeklarować narodowość śląską i język śląski w Spisie Powszechnym 2021?

Już wkrótce czeka nas Spis Powszechny 2021. To moment na zadeklarowanie Śląskiej narodowości. Czas ten jest dużym wyzwaniem dla ślązaków, a jego wyniki będą rzutowały na rozwój śląskiego regionalizmu. W tym wpisie tłumaczę jak zadeklarować narodowość śląską i język śląski, oraz wskazuję dlaczego jest to ważne.

Instrukcja deklaracji narodowości Śląskiej i języka śląskiego w Narodowym Spisie Powszechnym

Należy zaznaczyć, że udział w Narodowym Spisie powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. Jednak czym on w zasadzie jest?

Cytując Encyklopedię PWN:

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, mające na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Badanie jest powszechne i dotyczy wszystkich obywateli kraju. Jego wyniki są nie tylko ogromną bazą wiedzy, ale również służą pomocą przy podejmowaniu różnorakich decyzji przez władze państwowe.

Tegoroczny odbywa się od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Tym razem jednak nasze domostwa nie będą odwiedzane przez rachmistrzów (tylko w szczególnych przypadkach), a sam spis odbywa się w formie online. Jego wypełniania można dokonać wchodząc na stronę: https://spis.gov.pl/

Muszę przyznać dużego plusa za konstrukcję formularza. Aplikacja została przygotowana intuicyjnie i jej wypełnienie nie powinno przysparzać problemów. Jednak osobom mniej obeznanym z technologią (głównie osobom starszym) przydatna będzie pomoc młodszego pokolenia.

Instrukcja krok po kroku

Przedstawiam poradnik w wersji DEMO, jego oficjalna prezentacja nastąpi już niedługo. Jeśli finalna wersja będzie różniła się od obecnej, to dokonam potrzebnych zmian.

Nie czekajmy, zaczynajmy!

1. Na początku uzupełniamy swoje dane osobowe. Ikona w kształcie koła wskazuje nasz postęp podczas wypełniania formularza.

2. Następnie uzupełniamy dane adresowe.

3. Podajemy informację dot. ilości osób zamieszkujących pod tym samym adresem.

4. Jeśli pod naszym adresem są zameldowane osoby, które obecnie pod nim nie mieszkają to zaznaczamy odpowiedź tak i wypełniamy dedykowany tej odpowiedzi formularz. Jeśli nie, przechodzimy dalej.

5. W tym krok należy podać wszystkie informacje związane z budynkiem, w którym mieszkamy.

6. Następnie uzupełniamy formularze osobowe wszystkich osób wymienionych wcześniej (patrz punkt 3) i zamieszkujących wspólnie.

7. Podajemy dane dotyczące obywatelstwa oraz zamieszkania. Ważne, aby w tym punkcie nie pomylić obywatelstwa z narodowością – to całkowicie dwie różne rzeczy.

8. Pytanie o NARODOWOŚĆ. To najważniejszy z punktu widzenia tego poradnika punkt.  Co ciekawe GUS słusznie okrasza ten moment cenną wskazówką:

„Narodowość – przynależność narodowa lub etniczna – jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia związek z określonym narodem lub wspólnotą etniczną.”

I zgodnie z tym należy udzielić odpowiedzi. Chcąc wpisać narodowość śląską musimy skierować się do odpowiedzi „inna (podać jaka)” po czym w pustym polu zacząć wpisywać „śląska” i wybrać ją z ukazującej się listy.

Mamy także możliwość podania kolejnej narodowości, jeśli do takowej się poczuwamy. Pole uzupełniamy tak samo, jak wcześniej.

9. Kolejne ważne pytanie dotyczy JĘZYKA, jakim posługujemy się w domu. W tym przypadku chcąc wskazać język śląski mamy dwie opcje:

  • wybieramy odpowiedź nr 2 i w polu poniżej wpisujemy słowo „śląski”
  • zaznaczamy pole nr 3 i podobnie w pustym polu wpisujemy „śląski”

W tym przypadku również mamy możliwość wskazania więcej niż jednego języka, którym posługujemy się w domu.

10. Ostatnie pytania dotyczą m.in. naszego wyznania i aktywności zawodowej. Po udzieleniu odpowiedzi, nasz spis jest ukończony. Gratuluję!

 

Dlaczego warto zadeklarować narodowość Śląską?

Głównie dlatego, że jest to formalna okazja do pokazania światu (a przynajmniej naszemu krajowi), że śląska tożsamość jest realna i wciąż żywa. Odpowiednio wysoki wynik osób deklarujących śląską narodowość będzie doskonałym argumentem na rzecz działań mających uznanie języka śląskiego i etnicznej mniejszości śląskiej.

Spora liczba osób deklarujących narodowość Śląską to świetna informacja dla osób, organizacji, czy instytucji działających na rzecz śląskości. Zwyczajnie przyjemniej jest rozwijać różnego rodzaju regionalne projekty, mając z tyłu głowy wiedzę, że innym również na tym zależy.

Tak, śląska narodowość i język są zwyczajnie atrakcyjne i nie należy się ich obawiać! (nawiązując do opinii MSWiA). Różnice etniczne to atut i wyróżnik, na którym można budować popularność regionu. Mieszkamy w fascynującym miejscu pełnym historii, wspaniałych miejsc, zabytków i zakątków przyrody, ale przede wszystkim wypełnionym wspaniałymi ludźmi. I uważam, że powinniśmy o tym codziennie sobie przypominać.

Oczywiście argumenty można mnożyć. Dla mnie trzy powyższe są wystarczająca motywacją. Dodatkowo o tym, jak ważny dla nas jest Spis Powszechny, przypominają również śląskie organizacje. Obecnie skrzyknięte pod wspólnym hasłem Śląska Sztama. Nawiasem mówiąc, przyjemnie jest oglądać współpracę śląskich stronnictw (często o bardzo różniących poglądach), które w tej sprawie potrafią razem działać. Tym bardziej czuję się zobligowany do przypomnienia o spisie również na mojej małej stronie. 😉

Czy uda się pobić wynik ze spisu narodowego z 2011r.?

Dla tych, którzy mogą nie pamiętać przypominam:

Tamten spis pokazał, że ślązacy jeszcze nie wymarli. Liczę na to, że tegoroczny udowodni, że nie tylko jesteśmy całkiem „żywi”, ale także dążymy do rozwoju naszej kultury. Wszystko jednak zależy od nas samych i naszych decyzji. Zatem gorąco zachęcam do deklarowania narodowości śląskiej podczas Narodowym Spisie powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Zobacz również

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Lach

    Jako zadeklarować narodowość online ?

    1. Kamil

      Wystarczy, że zapoznasz się z powyższym poradnikiem. Dzięki niemu dowiesz się jak zadeklarować narodowość online, a w szczególności narodowość i język śląski. 😉

Dodaj komentarz